کتابخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا

tech

اخبار

دسترسی به پایگاه PUBMED با اختلال مواجه شده است در این خصوص به اطلاع می رساند برای دسترسی باید از  نسخه قبلی (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) استفاده کرد.