کتابخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا

tech 2

کارگاه های برگزار شده در سال 98


 
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری مدرس
مستندات
کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه اول)
1398/04/31

دکتر مجتبی فرجام

دکتر رضا همایونفر

Rahnama Participant
کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه دوم) 1398/05/07 دکترمجتبی فرجام Rahnama Participant
کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی(جلسه سوم) 1398/05/14 دکتر مریم کاظمی Rahnama
Participant
کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی(جلسه چهارم) 1398/05/28 دکتر عزیزاله دهقان Rahnama Participant
کارگاه آشنایی با سرچ و منابع اطلاعاتی 1398/07/15
دکتر رضا همایونفر Rahnama Participant
کارگاه مبانی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت 1398/11/14 دکترمجتبی فرجام Rahnama Participant
کارگاه آشنایی با پایگاه ClinicalKey 1398/11/21
سرکار خانم کریمی Rahnama Participant