کتابخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا

tech 2

کارگاه های برگزار شده در سال 99

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس مستندات
 کارگاه آشنایی با پایگاه های دسترسی آزاد ویژه کتابداران 1399/05/14  خانم بردبار زارعی  Rahnama Participant
 کارگاه آشنایی با کاکرین ویژه کتابداران 1399/05/14  خانم بردبار زارعی  Rahnama Participant
وبینار اخلاق در پژوهش 1399/06/04 دکتر احسان شمسی کوشکی Rahnama Participant